CUMHURİYET SAVCILIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Yazı İşleri Müdürü: Bünyamin GÜLKANAT