T.C.
TAVŞANLI
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(HSYK ve Bakanlık Muhabere Bürosu)
Sayı : 2013/1852 B.M.                                                                                         31/12/2013
Konu : Personel Is Bölümü
TAVŞANLI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
KALEM PERSONELİ ÇALIŞMA VE İŞBÖLÜMÜ TALİMATI
Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığı Yazı İşleri Müdürü ve zabıt katiplerin iş bölümü ve çalışma talimatı görülen lüzum üzerine aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesi uygun görülmüş olup, Buna göre;
1)  YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ HALİL İBRAHİM BİRAL -82369 :
Cumhuriyet Savcılığı Yazı İşleri Müdürlüğü görevlerini yürütmek
Gerek görüldüğünde Bakanlığımıza gönderilen aylık ve yıllık form ve cetvelleri düzenlemek,
Gerek görüldüğünde Hakimler ve Savcılar Kanunu, Avukatlık Kanunu ve Noterlik Kanuna tabii kişilere ait soruşturma yazışmalarını yürütmek.
Kalem hizmetlerinin denetimini yapmak ve yürütülmesini sağlamak
Kalem personelinin faaliyetlerini kontrol etmek
Bakanlık muhaberatı ile ilgili işleri yürütmek.
izine ayrılan ve raporlu olan personelin bulunması halinde yerlerine bakacak zabıt katibini görevlendirmek, ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi vermek.
Cumhuriyet Başsavcısı ile Cumhuriyet Savcılarının verecekleri işleri yapmak.
İdari işler Müdürü Mümin Aysu ile Emanet Memuru Mehmet Aydın'ın izinli ve raporlu olduğunda yerine bakmak
2)  ZABIT KATİBİ ÖZGÜR ÖNER - 94293
Uyap Uzman Kullanıcı sıfatıyla yapılacak rutin işleri yerine getirmek,
Bakanlık Muhabere ile ilgili işlemlerini yürütülmesi ile ilgili olarak yardımcı olmak.
Uyap Uzman Kullanıcı sıfatıyla (7/24) devamlı nöbet tutmak
Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Savcılarının vereceği işleri yapmak,
Zabıt Katibi Ahmet Atar'ın izinli ve raporlu olması durumunda yerine bakmak
3-) ZABIT KATİBİ ORHAN ULUDAĞ-82400
İlamat evrakı ile infaz işlemlerinin yürütülmesini sağlamak
Tazyik hapsi kararlarının işlem ve infazını yerine getirmek
Mahkemelerce mahkumiyetleri tecil edilen sanıklara ait kararları esas defterine işlemek
Denetimli Serbestlik Kararlarının kaydını yapmak Denetimli Serbestlik Yardım Merkezi Şube Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak.
Adli Kontrol kararlarının kaydını yapmak, Denetimli Serbestlik Yardım Merkezi Şube Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak.
Ailenin korunması hakkındaki kanun uyarınca yapılması gerekli evraklara bakmak, UYAP ve defter kaydını yapmak, yapılması gereken muameleleri yürütmek.
Gerektiğinde diğer zabıt katiplerine yardımda bulunmak.
Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Savcılarının vereceği işleri yapmak
Katipler arasında düzenlenen haftalık nöbetini tutmak.
Memur Yusuf Caka'nın izinli ve raporlu olması durumunda işlerini takip etmek.
4-) MEMUR YUSUF ÇAKA - 105720
İlamat evrakı ile infaz işlemlerinin yürütülmesini sağlamak Tazyik hapsi kararlarının işlem ve infazını yerine getirmek
Mahkemelerce mahkumiyetleri tecil edilen sanıklara ait kararları esas defterine işlemek Denetimli Serbestlik Kararlarının kaydını yapmak Denetimli Serbestlik Yardım Merkezi Şube Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak.
Adli Kontrol kararlarının kaydını yapmak, Denetimli Serbestlik Yardım Merkezi Şube Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak.
Ailenin korunması hakkındaki kanun uyarınca yapılması gerekli evraklara bakmak, UYAP ve defter kaydını yapmak, yapılması gereken muameleleri yürütmek.
Gerektiğinde diğer zabıt katiplerine yardımda bulunmak.
Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Savcılarının vereceği işleri yapmak
Zabıt Katibi Orhan Uludağ'ın izinli ve raporlu olması durumunda işlerini takip etmek.
5)  ZABIT KATİBİ TAMER KIPÇAK -122635
Teknik Ofis görevini yürütmek ve Tavşanlı Adliye wcb sitesindeki işlemleri takip edip yerine getirmek ve güncellemek.
Kolluk ve müracaatlara ilişkin soruşturma evraklarının tarama, kayıt ve gerektiğinde ifade alma işlemlerini yerine getirmek.
Elektronik imza sertifika yenileme ve üretim sorumluluğunu yürütmek.
Adliye güvenlik kamera sisteminin işleyişinin takibini yapmak.
Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Savcılarının vereceği işleri yapmak
Zabıt Katibi Erkan Erol'un izinli ve raporlu olması halinde onun işlerini takip etmek ve yerine getirmek.
6)  ZABIT KATİBİ OSMAN YILMAZ -110290
Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığı Esas masası işlerini yürütmek. Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığı Posta işlemlerini yerine getirmek. Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığı Kabahat Bürosu işlemlerini yürütmek. Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Savcılarının vereceği işleri yapmak Katipler arasında düzenlenen haftalık nöbetini tutmak.
Zabıt Katibi Selim Elmas'ın izinli ve raporlu olması halinde onun işlerini takip etmek ve yerine getirmek.
7)  ZABIT KATİBİ SELİM ELMAS -110291
Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığı Muhabere işlemlerini yerine getirmek Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığı Talimat Bürosu ile ilgili işlemleri yerine getirmek. Gıyabi tutuklama ve yakalama emirlerinin güncelliğini sağlanması ile ilgili işlemleri yürütmek. Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Savcılarının vereceği işleri yapmak, Katipler arasında düzenlenen haftalık nöbetini tutmak Adliye Kütüphane Komisyonunda görev almak,
Zabıt Katibi Osman Yılmaz'ın izinli ve raporlu olması halinde onun işlerini takip etmek ve yerine getirmek
8)  ZABIT KATİBİ MEHMET AYDIN - 95460
Emanet eşyalar ile ilgili işlemleri yerine getirmek.
Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Savcılarının vereceği işleri yapmak Gerektiğinde diğer zabıt katiplerine yardımda bulunmak Katipler arasında düzenlenen haftalık nöbetini tutmak.
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Metin Kiraz'ın izinli ve raporlu olması durumunda işlerini takip etmek ve yerine getirmek.
9)  ZABIT KATİBİ YILMAZ ŞEN - 103256
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Akif Sarı'ya düşen soruşturma evraklarının işlemlerini yapmak, takip etmek, ifade almada katip olarak bulunmak ve sonuçlandırmak.
Soruşturma evraklarının ara işlemlerini yerine getirmek
Gerektiğinde diğer zabıt katiplerine yardımda bulunmak
Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Savcılarının vereceği işleri yapmak
Katipler arasında düzenlenen haftalık nöbetini tutmak
Zabıt Katibi Ahmet Ozdcmir'in izinli veya raporlu olması halinde onun işlerini takip etmek ve yerine getirmek.
10)  ZABIT KATİBİ BÜNYAMİN GÜLKANAT - 116993 :
Cumhuriyet Savcısı Sclahattin Halcfoğlu'na düşen soruşturma evraklarının işlemlerini yapmak ,takip etmek ifade almada katip olarak bulunmak,
Soruşturma ilgili evraklarının ara işlemlerini yerine getirmek
Gerektiğinde diğer zabıt katiplerine yardımda bulunmak Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Savcılarının vereceği işleri yapmak Katipler arasında düzenlenen haftalık nöbetini tutmak. Arşiv Ayıklama ve İmha Komisyonununda görev almak,
Zabıt Katibi Mehmet Baş'ın izinli ve raporlu olması halinde onun işlerini takip etmek ve yerine getirmek
11)  ZABIT KATİBİ MEHMET BAŞ-122634
Cumhuriyet Savcısı Funda Aslan'a düşen soruşturma evraklarının işlemlerini yapmak takip etmek ifade almada katip olarak bulunmak,
Soruşturma ilgili evraklarının ara işlemlerini yerine getirmek
Gerektiğinde diğer zabıt katiplerine yardımda bulunmak
Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Savcılarının vereceği işleri yapmak
Katipler arasında düzenlenen haftalık nöbetini tutmak
Emanet eşyaların imhasında görev almak
Zabıt Katibi Mehmet Kılınç'ın izinli veya raporlu olması halinde onun işlerini takip etmek ve yerine getirmek
12)  ZABIT KATİBİ HALİT TUTUŞ -124950
Cumhuriyet Savcısı Şerafettin Elmacı'ya düşen soruşturma evraklarının işlemlerini yapmak, takip etmek ifade almada katip olarak bulunmak,
Soruşturma ilgili evraklarının ara işlemlerini yerine getirmek
Gerektiğinde diğer zabıt katiplerine yardımda bulunmak
Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Savcılarının vereceği işleri yapmak
Katipler arasında düzenlenen haftalık nöbetini tutmak
Zabıt Katibi Bünyamin Gülkanat'in izinli ve raporlu olması halinde onun işlerini takip etmek yerine getirmek.
13)  ZABIT KATİBİ MEHMET KILIINÇ- 126226
Cumhuriyet Savcısı Adem Yazıcı'ya düşen soruşturma evraklarının işlemlerini yapmak, takip etmek ifade almada katip olarak bulunmak,
Soruşturma ilgili evraklarının ara işlemlerini yerine getirmek
Gerektiğinde diğer zabıt katiplerine yardımda bulunmak
Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Savcılarının vereceği işleri yapmak
Katipler arasında düzenlenen haftalık nöbetini tutmak
Zabıt Katibi Yılmaz Şcrfin izinli veya raporlu olmasa halinde onun işlerini takip etmek ve yerine getirmek
14)  ZABIT KATİBİ AHMET ÖZDEMİR - 126228 :
Cumhuriyet Savcısı Yaşar Akay'a düşen soruşturma evraklarının işlemlerini yapmak ,takip etmek ifade almada katip olarak bulunmak,
Soruşturma ilgili evraklarının ara işlemlerini yerine getirmek
Gerektiğinde diğer zabıt katiplerine yardımda bulunmak
Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Savcılarının vereceği işleri yapmak
Katipler arasında düzenlenen haftalık nöbetini tutmak
Zabıt Katibi Halit Tutuş'un izinli ve raporlu olması halinde işlerini takip etmek ve yerine getirmek.
15)  ZABIT KATİBİ ERKAN EROL- 140812 :
Kolluk ve müracaatlara ilişkin soruşturma evraklarının kayıt, tarama ve ön hazırlık işlemleri ile
ifade almada katip olarak bulunmak,
Katipler arasında düzenlenen haftalık nöbetini tutmak
Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Savcılarının vereceği işleri yapmak
Zabıt Katibi Tamer Kıpçak'ın izinli ve raporlu olması durumunda işlerini takip etmek ve yerine
getirmek.
16)  ZABIT KATİBİ HALİT KAYNAR - 151735
izinli bulunan zabıt katibinin çalışmakta olduğu Cumhuriyet Savcısına ait soruşturma evraklarının işlemlerini yapmak, takip etmek, ifade almada katip olarak bulunmak, Soruşturma ilgili evraklarının ara işlemlerini yerine getirmek
Gerektiğinde diğer zabıt katiplerine yardımda bulunmak
Cumhuriyet Başsavcısı,Cumhuriyet Savcıları ve Yazı İşleri Müdürü'nün vereceği işleri yapmak
Katipler arasında düzenlenen haftalık nöbetini tutmak
17-) ZABIT KATİBİ AHMET ATAR- 140808
Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhabere bürosu ile ilgili işleri yürütmek
Cumhuriyet Başsavcılığına ait aylık nöbet listesini hazırlamak
Cumhuriyet Başsavcılığı Arşiv Memurluğu görevini yürütmek
Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Savcılarının vereceği işleri yapmak,
Bakanlık Muhabere ile ilgili işlemlerini yürütülmesi ile ilgili olarak yardımcı olmak.
Katipler arasında düzenlenen haftalık nöbetini tutmak
Uzman Kullanıcı Özgür Oncr'in izinli ve raporlu olması durumunda yerine bakmak
MÜŞTEREK HÜKÜMLER :
a-Zabıt katipleri yıllık izinlerini çalışmakta olduğu Cumhuriyet Savcısı'nın ve Yazı işleri Müdürü'nün bilgisi ve uygun görmesi durumunda kullanabilecekleri gibi izinler yılda en fazla 3 parça halinde kullanabileceklerdir.
b-Zabıt katipleri talep ve isteklerini Yazı İşleri Müdürüne iletecekler, Yazı İşleri Müdürü gerekli gördüğü takdirde durumdan amirlerini bilgilendirecektir.
c-Zabıt Katipleri, izinli veya görevi başında bulunan diğer zabıt katibinin dosyasında işlem yapması Yazı işleri Müdürünün bilgisi dahilinde olacaktır.
d-Nöbetçi zabıt katibi nöbetçi bulunduğu hafta boyunca mesai dahilinde veya mesai haricinde meydana gelebilecek yakalama, suçüstü veya otopsi işlemleri nedeniyle her an nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatını bekleyecek ve hazır olabilecek durumda bulunacaktır.
e-Nöbctçi zabıt katibi mesai saatleri dışında da ilçeyi terk edemeyecek, aksi bir durum olması halinde hemen nöbetçi Cumhuriyet Savcısını ve Yazı İşleri Müdürünü bilgilendirecektir.
f-Nöbctçi zabıt katibi gelebilecek faksları kontrol edip nöbetçi Cumhuriyet Savcısını bilgilendirecektir.
g-Nöbetçi zabıt katibi izinli veya raporlu bulunması halinde yerine nöbet çizelgesinde sırada ismi yazılı diğer zabıt katibi nöbeti devralacaktır. Tüm bu düzenlemelere rağmen aksayan hususlar olduğunda veya iş sahiplerinin beklediği görüldüğünde Başsavcılık teşkilatının bir bütün olduğu gözetilerek yapılması gereken işlemler iş durumu müsait olan diğer zabıt katibi tarafından yerine getirilir veya Yazı İşleri Müdürü tarafından bir zabıt katibi görcvlcndirimc yapılacaktır.
İş bu iş bölümü cetveli gerekli görülecek değişiklikler yapılıncaya kadar Cumhuriyet Başsavcısının onayını müteakip geçerliliğine ve taraflara tebliğine karar verildi.
Halil ibrahim BIRAL Yazı İşleri Müdürü-82369
OLUR 31/12/2013
ibrahim KESKİN Cumhuriyet Başsavcısı
(e-imza)
iş bölümünü okudum tebellüğ ettim. 31/12/2013
H.ibrahim BIRAL                   Orhan ULUDAĞ     Özgür ÖNER           Selim ELMAS
Yazı İşleri Müdürü                    Zabıt Katibi             Zabıt Katibi              Zabıt Katibi
Bünyamin GULKANAT   Yılmaz ŞEN          Mehmet AYDIN                Ahmet ÖZDEMİR
Zabıt Katibi                       Zabıt Katibi              Zabıt Katibi                        Zabıt Katibi
Osman YILMAZ           Tamer KIPÇAK              Mehmet KILINÇ                Halit TUTUŞ
Zabıt Katibi                   Zabıt Katibi                   Zabıt Katibi                        Zabıt Katibi
Erkan EROL                Yusuf ÇAKA                Mehmet BAŞ                 Ahmet ATAR
Zabıt Katibi                  Memur                          Zabıt Katibi                    Zabıt Katibi
Halit KAYNAR Zabıt Katibi