tavşanlı
TAVŞANLI'DAN MANZARALAR

TARİHÇE
tarihçe

Anadolu'muzun tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. Tavşanlı'mızın tarihi de Anadolu'nun tarihi kadar eskidir. Dolayısı ile Tavşanlı İlçemizin tarihi de insanlık tarihi kadar eskidir. Bu eski medeniyetlerin izlerine, kalıntılarına ilçemizin birçok yöresinde rastlamak mümkündür.

Devamı >>   

COĞRAFYA

Kütahya İline bağlı olup yüzölçümü 1804 Km2 olup İl merkezinden uzaklığı 48 Km' dir. İlçemiz 29-30 boylam ve 39-40 enlem daireleri arasında bulunup Ege ve Marmara bölgelerinin birleştiği bir konumda olup denizden yüksekliği 860 metredir. İlçe alanının büyük bir kesimi dağlık gür ve geniş ormanlarla kaplıdır.

Devamı >>   

EKONOMİ

İlçe genelinde bir merkez, 7 kasaba olmak üzere toplam 8 Belediye ile 94 Köyümüz mevcuttur. İlçemizde 94' ü köy, 35' i Mahalle olmak üzere toplam 129 Muhtarlık mevcuttur. 2000 Genel Nüfus Sayımı göre İlçe Merkezinde yaşayanların sayısı 50.500 civarı olarak görülmekte ise de, İlçe Merkezinin nüfusu bu rakamında üzerinde olduğu herkesçe kabul edilmektedir.

Devamı >>   

SOSYAL YAŞAM

İlçemiz sosyal yapısı muhafazakar ve kapalı toplum anlayışı mevcut iken günümüzde bu durum yavaş yavaş değişmeye yüz tuttuğu sosyal ilişkilerde kendisini hissettirmektedir.Cuma ve Cumartesi günü İlçe Merkezinde kurulan pazar, kendini kabul ettirmiş en büyük pazarlardan bir tanesidir ve halkın sosyal yaşamında büyük bir yer tutmaktadır.

Devamı >>   

KAPLICALAR

Göbel Termal Kaplıcaları:        Şifalı suları Kas, iskelet hastalıklarının tedavisi, Ortopedik operasyonlar sonrasında, Cerebral palsy gibi hastalıkların tedavisinde rehabilitasyon amacıyla, Nörövejetatif distoni gibi stres bozukluklarında, spor yaralanmalarında yardımcı unsur olarak kullanılabilir nitelikledir.

Devamı >>   

YEŞİL ALANLAR

İlçe alanının büyük bir kesimi dağlık gür ve geniş ormanlarla kaplıdır. İlçe alanının %56,9'ına tekabül eden 102 hektarlık kısmı ormanlık olduğu dikkate alınacak olursa bitki örtüsü yönünden oldukça zengin bir dokuya sahiptir. İlçemizde Mülayim tepe, Şaban dedi mevki gibi piknik alanları bulunmaktadır.

Devamı >>   

RESİM GALERİSİ

TAVŞANLIDAN
MANZARALAR

Devamı >>   

RESİM GALERİSİ

TAVŞANLIDAN
TARİHİ
RESİMLER

Devamı >>